Minimalt rensande

En stor trädgård behöver inte nödvändigtvis innebära massor av arbete. Det gäller dock att tänka smart vid planeringen, och dessutom fundera ordentlig

Bevattning

Vatten är en förutsättning för allt liv, så även trädgårdens. Dock får man vara uppmärksam på vattenläget där man bor, eftersom det är viktigare att h

Mellersta och norra Europa

Utformningen med någon form av inhägnad och indelning i fyrkanter, där växtlighet samsades med vatteninslag, stod sig som idé när romarna utökade sitt

magnetism