Väderstreckens betydelse

När man pratar om vilket läge trädgården har kan det tyckas märkligt att beskriva det som att den ligger i norrläge eller i söderläge, med tanke på at

Jordens beskaffning

Jord är en sammansättning av flera olika komponenter, som varierar från plats till plats. Den jord som brukar finnas i vanliga trädgårdar kallas matjo

Minimalt rensande

En stor trädgård behöver inte nödvändigtvis innebära massor av arbete. Det gäller dock att tänka smart vid planeringen, och dessutom fundera ordentlig

Bevattning

Vatten är en förutsättning för allt liv, så även trädgårdens. Dock får man vara uppmärksam på vattenläget där man bor, eftersom det är viktigare att h

Mellersta och norra Europa

Utformningen med någon form av inhägnad och indelning i fyrkanter, där växtlighet samsades med vatteninslag, stod sig som idé när romarna utökade sitt

magnetism