Bevattning

Vatten är en förutsättning för allt liv, så även trädgårdens. Dock får man vara uppmärksam på vattenläget där man bor, eftersom det är viktigare att h

Mellersta och norra Europa

Utformningen med någon form av inhägnad och indelning i fyrkanter, där växtlighet samsades med vatteninslag, stod sig som idé när romarna utökade sitt

magnetism