Kina och Japan

Den kinesiska trädgården växte fram som en del av städerna, och var på många sätt en bit av det kinesiska landskapet som fått en plats bland bebyggels

Blomsterprakt

En trädgård kan vara helt utan blomstrande inslag och ändå vara vacker och livfull. Det finns en oerhörd mångfald av buskar, gräs och örter vars bladv

Funkisträdgården

Funktionalismen, eller funkis som det kallas i dagligt tal, var en minimalistisk stil som gjorde sitt intåg på 1930-talet. Det var en reaktion på fler

Torpträdgården

Torp var de små hus med tillhörande mark som personer utan egen mark kunde arrendera utan att behöva betala skatt, eller åtminstone endast skatta väld

Den japanska trädgården

Finns det 20 kvadratmeter i trädgården räcker detta väl till för att skapa det som en japansk trädgård strävar efter, det vill säga lugn och harmoni. En japansk trädgård är…

Sverige

Traditionen att ha trädgården omgärdad av staket, murar eller häckar återspeglas i det svenska ordet “trädgård”, eftersom “gård” betyder just “inhägna

Grekland och Rom

Under Alexander den Store var det grekerna som i sin tur invaderade Persien och Egypten. Liksom perserna innan dem slogs de av beundran när de stötte

magnetism