Posted in Olika trädgårdstyper

Får och permakultur

Får och permakultur Posted on 11th maj 2020

Något som blivit allt mer populärt bland trädgårdsodlare är permakultur. Ordet är en sammandragning av orden “permanent” och “agrikultur”. Det är en form av hållbar odling, vilket myntades som begrepp av David Holmgren och Bill Mollison i Australien år 1978.

För den som har en trädgård kanske det inte känns helt självklart att kombinera fruktträd med får. Men i Heresfordshire i England har man börjat kombinera odling av äpplen med att hålla får, vilket har visat sig framgångsrikt och ge bättre skördar. Fåren som är av sorten Shropshire “beskär” träden genom att äta på de nedersta grenarna. Odlingen sker helt utan bekämpningsmedel. För att hålla fåren på rätt plats kan man inom permakultur använda sig av fårstängsel som stänger fåren inne bland träden.

Permakultur och odling

Permakultur är en filosofi som också innefattar ett sätt att odla. De grundprinciper man ser inom permakultur är omsorg om jorden, där man ser människan som en del av jorden och därför måste ta hand om den. Det är också viktigt med omsorg av människor, där målet är hälsosamma samhällen. Slutligen ska jordens resurser fördelas rättvist och klokt.

När odling sker inom permakultur så görs det med naturen som förebild. Allt samverkar, och det finns en stor möjlighet till självförsörjning eftersom man arbetar med hela systemet. Mikroklimatet i odlingarna är en viktig del, samt vattenförsörjningen. För att fördröja avrinningen i trädgården går det att anlägga vattendammar. Dammen ger också utrymme för större biologisk mångfald, med fiskar, grodor, salamandrar och en lång rad andra djur.

magnetism