Sverige

Traditionen att ha trädgården omgärdad av staket, murar eller häckar återspeglas i det svenska ordet “trädgård”, eftersom “gård” betyder just “inhägna

Grekland och Rom

Under Alexander den Store var det grekerna som i sin tur invaderade Persien och Egypten. Liksom perserna innan dem slogs de av beundran när de stötte

Mellersta och norra Europa

Utformningen med någon form av inhägnad och indelning i fyrkanter, där växtlighet samsades med vatteninslag, stod sig som idé när romarna utökade sitt