Kina och Japan

Den kinesiska trädgården växte fram som en del av städerna, och var på många sätt en bit av det kinesiska landskapet som fått en plats bland bebyggels

Sverige

Traditionen att ha trädgården omgärdad av staket, murar eller häckar återspeglas i det svenska ordet “trädgård”, eftersom “gård” betyder just “inhägna

Grekland och Rom

Under Alexander den Store var det grekerna som i sin tur invaderade Persien och Egypten. Liksom perserna innan dem slogs de av beundran när de stötte

Mellersta och norra Europa

Utformningen med någon form av inhägnad och indelning i fyrkanter, där växtlighet samsades med vatteninslag, stod sig som idé när romarna utökade sitt