Posted in Trädgårdssmart

Blomsterprakt

Blomsterprakt Posted on 26th mars 2020

En trädgård kan vara helt utan blomstrande inslag och ändå vara vacker och livfull. Det finns en oerhörd mångfald av buskar, gräs och örter vars bladverk är långt mer iögonenfallande än dess blommor. Ändå är blommornas färg och prakt något som är starkt efterlängtat i norr där så stor del av året går i dova färger.

Det är lätt att göra misstag vid fröhyllan om man endast tittar på bilderna på påsarna, och komponerar en rabatt enbart utifrån blommornas utseende. Det är av stor vikt att man också ser efter hur hög den slutgiltiga växten blir, hur stora blommor den får, och framförallt under vilken period den blommar. Annars riskerar man att den färgkombination man hade tänkt sig helt uteblir, eftersom den ena växten blommar över redan i juni medan den andra inte kommer igång förrän i augusti.

Det säger sig självt att en rabatt som ligger mot en husvägg eller ett plank ska ha de högsta växterna längst bak och de lägsta framtill. Det omvända skulle innebära att de lägre växterna skyms både från solen och från synfältet. Det som är lika uppenbart, men som ändå är lätt att glömma bort, är att växter med stora blad också behöver placeras i bakgrunden för att inte skymma spädare sorter.

magnetism