Posted in Trädgårdssmart

Minimalt rensande

Minimalt rensande Posted on 27th juni 2019

En stor trädgård behöver inte nödvändigtvis innebära massor av arbete. Det gäller dock att tänka smart vid planeringen, och dessutom fundera ordentligt över vilka begränsningar och förutsättningar som råder, både i trädgården och hos en själv. Tycker man det är meditativt att rensa ogräs spelar det förstås inte så stor roll om det finns mycket bara jordytor. Men för den som helst njuter av sin vackra trädgård från hängmattan istället för på knä i rabatten finns det flera knep.

Ett ordentligt grundarbete kan spara mycket jobb längre fram. När man anlägger trädgårdsland behöver man gräva bort inte bara översta grässvålen utan gärna en bit ner för att få bort rötter från maskrosor och tistlar. Dessa har annars en förmåga att överleva i jorden även om bladen rycks bort, och kan fortsätta skjuta skott både uppåt och åt sidorna. Som extra skydd mot ogräs, så att odlingsbädden har möjlighet att vara fri från ogräs längre, kan man lägga ut en markduk som hindrar rotogräs från att sticka upp.

Det är inte bara underifrån som ogräset kommer, utan också med fröer som sprids för vinden. Maskros och andra växter med lätta, fjuniga frön kan vara nästan omöjliga att värja sig från. Här gäller det att se till att det finns så få ställen med naken jord som möjligt. Det gör man exempelvis genom att plantera marktäckare, vilket är låga växter som breder ut sig i sidled och har ett tätt bladverk som dels hindrar fröna från att komma i kontakt med jorden, dels skuggar såpass mycket att de frön som ändå tar sig igenom inte lyckas gro. Man kan också sprida ut ett rejält lager täckbark eller grus. Det kan också fungera att helt enkelt ha tillräckligt med plantor i rabatterna så att deras blad skuggar jorden såpass mycket att ingenting riktigt kan växa undertill.

magnetism