Posted in Olika trädgårdstyper

Väderstreckens betydelse

Väderstreckens betydelse Posted on 6th augusti 2019

När man pratar om vilket läge trädgården har kan det tyckas märkligt att beskriva det som att den ligger i norrläge eller i söderläge, med tanke på att alla trädgårdar egentligen vetter mot alla väderstreck. Det man menar är förstås vilket läge trädgården har gentemot bostadshuset, eftersom huset kommer att kasta skugga åt väster på morgonen och förmiddagen, åt öster på eftermiddagen och kvällen, och åt norr under mesta delen av dagen.

Viktiga faktorer är också hur växtlighet och bebyggelse ser ut runtomkring. En tomt i söderläge kan ha fler skuggtimmar per dag på södra sidan än på östra respektive västra, om det längs den södra tomtgränsen växer hög och tät skog, eller står ett högt hus. Den tomt som har en södersida som sluttar starkt uppåt får nästan inget direkt solljus alls.

En trädgård som badar i sol hela dagen lång är inte optimal för alla växter, men kan med tillräcklig vattenförsörjning husera de flesta utan större problem. Många nyttoväxter kräver mycket ljus och värme för att hinna växa till sig och sätta frukt som hinner mogna innan den korta sommaren är slut. Den som vill ha mycket färg i form av blommor omkring sig har också överlägset bäst chanser att lyckas med detta i en trädgård med mycket sol.

Det betyder dock inte att en tomt som är väldigt skuggig är dömd till att misslyckas vad gäller odling och planteringar. Det finns många sorters blommande växter som trivs bäst i skuggan. De brukar ha blekare färger än solälskarna, men å andra sidan starkare doft. De asiatiska trenderna med mossa och sten istället för gräsmatta och buskar är också en lösning.

magnetism