Posted in Olika trädgårdstyper

Den japanska trädgården

Den japanska trädgården Posted on 27th november 2019

Finns det 20 kvadratmeter i trädgården räcker detta väl till för att skapa det som en japansk trädgård strävar efter, det vill säga lugn och harmoni. En japansk trädgård är minimalism. Här trängs inte växter i flockar, utan allt är tänkt att samverka i enkel harmoni. Trädgården ska inge frid och bör därför vara avskärmad från den övriga trädgården. En annan aspekt att ta hänsyn till är naturligtvis årstiderna. Allting i trädgården är tänkt att betraktas från en given plats, något att tänka på när stenar, växter och träd placeras på sin plats. Ger vyn samma ro på vintern eller finns där någonting som stör?

[IMAGE=cghDf6d7EYpg.jpg]

Växterna

[IMAGE=fNA7ffciK1dY.jpg]

Var sparsam i användning av växter och tänk på att inte placera dem i symmetri. Däremot ska de passa ihop. Lek med bladformer, ljus och skugga. En japansk trädgård försöker efterlikna naturen men visar besökaren att den är planterad. Kontraster i grenverk och täthet, kombinerat med växtriktning och färg är typiskt. Blommande växter bör förekomma mycket sparsamt. Däremot är häggmispel, rönn och plommon mycket användbara. Mossa är flitigt förekommande i japanska trädgårdar och vill man ha något som blommar kan någon enstaka hortensia räcka. Gräs som Mischantus, halvgräs och bambu är mycket vanliga i en japansk trädgård.

[IMAGE=c1Ubgofg407W.jpg]

Stenar, grus och gångar

Typiskt för japanska trädgårdar är avsaknaden av spikraka gångar. Betraktaren ska inte ha möjlighet att överblicka hela trädgården från en punkt. Istället kan gluggar öppna sig i grönskan och exponera en vy som bara kan ses därifrån. Trädgården ska delas in i större och mindre rum, gärna osynliga för varandra. Gångarna består ofta av grus eller trampstenar. Flata stenar kan också placeras i vatten för att möjliggöra för besökaren att korsa vattnet. Stenarna ska placeras så att de efterliknar naturen så mycket som möjligt och aldrig i en rät linje. Om vatten saknas i trädgården kan krattat grus efterlikna vatten och stenar kan placeras ut som öar i gruset. Stenar får aldrig vara runda i en japansk trädgård, då syftet är att efterlikna naturen.

Avskärmningar och vatten

Det är viktigt att använda sig av olika typer av avskärmningar för att skapa rum i den japanska trädgården. Avskärmningen kan bestå av en växtridå eller något naturmaterial. Bambu fungerar utmärkt, liksom flätade skärmar. Det går också att skapa en pergola av till exempel bambu, för att skapa en stillsam och stressfri plats för rekreation och eftertanke, kanske i närheten av vatten. En avskärmning med glas från Nettofonster.se kan fungera. Finns det höjdskillnader är ett litet vattenfall som rinner ner i en damm en ren njutning för sinnena. Kanske en liten bro kan leda över vattnet till pergolan.

Håll det enkelt

Var sparsam med växter. De som används ska passa ihop. De får inte utgöra ett rörigt intryck. Den japanska stilen är ren och enkel. Trädgården ska vara som ett litet miniatyrlandskap. Undvik att ha för mycket saker i trädgården. Blanda inte för många material eller växter. Håll det enkelt och stilrent. Glöm inte att den japanska trädgården ska vara avskild från den övriga och bilda en egen liten värld.

magnetism