Jordens beskaffning

Jord är en sammansättning av flera olika komponenter, som varierar från plats till plats. Den jord som brukar finnas i vanliga trädgårdar kallas matjo